Panxoliñas: Durme se canta María
Letra e música: Vicente Péz Peña | Interpretado por Xoán Rubia | Tirado de Branco Nadal

Suso Vaamonde: O rondín, rondiño | Baixo os tellados | Canción da noite de Nadal
Xoán Rubia: Toca o pandeiro Manoel | Veña ledicia | Saudade do Nadal

Volver a páxina das panxoliñas