Álvaro Cebreiro Martínez

A Coruña 1903 - 1956
Traballou en El Pueblo Gallego, Faro de Vigo, Vida Gallega, El Ideal Gallego, Galicia emigrante...Xunto co poeta Manuel Antonio foi autor do manifesto ¡Mais alá! encol da vangarda artística e literaria.
É outro dos autores que conqueriu callar fondamente na alma galega. Os seus debuxos de liña precisa e preciosa son, a pesares da súa curta vida unha obra da maior importancia dentro da tradición do humor gráfico galego.

OS NENOS

­ ¿e ti, meliña, non vas á, escola?

­ ¡e a que hei de ir se nin ler sei!

Retroceso Museo
Museo do Humor
Avance