Caricatura de Ferro Couselo
realizada por Siro López
para Vieiros.Volver a Mil Primaveras