Taboleiro virtual con motivo do Día das Nosas Letras por iniciativa de: Este ano o Día das
Nosas Letras dedícase a
Xesús Ferro Couselo,
un historiador que
consagrou a súa vida intelectual a recupera-lo pasado de Ourense. Esta cidade foi tamén a receptora da maioría das súas grandes creacións, entre elas, O Museo Arqueolóxico Provincial e a Asociación Cultural Auriense.

Vieiros


Elaborado en base ás colaboracións que nos enviaron moitos galegos e galegas así como diferentes roldas, newsgroups, universidades e persoas de todo o mundo.

Agradecémo-la túa impresión.SanLuisEstas páxinas están elaboradas por item:)aga

Poemas
Igor Lugrís
Jorge Gende
Kathleen March
M. R. C.
Rafa Villar
Ramiro Fonte
Xavier Vázquez
X. Carlos Vázquez
Xoán Xosé Mato
Contos
Agustín F. Paz
Aníbal Malvar
Anxo Sánchez
Camilo Regueiro
Due
Milagros Oya
Pedro Muíño
Suso de Toro
Tino Ferreño
Victor F. Freixanes
Traduccións
Texto orixinal

Alemán
Armenio
Asturiano
Basco
Baixo saxón
Bretón
Catalán
Chinés
Esloveno
Español
Esperanto
Estoniano
Francés
Finés
Frisón
Gaélico
Gaélico escocés
Galés
H.ngaro
Indonesio
Inglés
Italiano
Milanés
Neerlandés
Noruegués
Pampango
Portugués
Romanés
Scots
Tamazight
Turco
Ucraniano
Vietnamita

Miscelánea
Escritos
Antonio Ardá
Chelo Loureiro
Daniel Romero
Fernando Marcos
Xes.s Ferro Ruibal

Ilustracións
Siro López
Xaquín Marín

Música
Milladoiro
Os Diplomáticos

Traduccións
Dino Sola
James Salter
Kathleen March
Xabier Meilán

Webs
Asoc. de Usuarios de Macintosh de Galicia

Manuel C. Lodeiro
Escritura en Galicia