P


Se quixeres coñecer máis sobre estes territorios, a súa historia, características lingüísticas e datos sociolóxicos, clica nunha destas comarcas ou no mapa:
As Portelas
Val do Ellas
Bierzo
Terra Navia-Eo

Mapa das comunidades do galego exterior
Pola lingua que nos une


Todas as noticias do galego exterior nunha edición única:Vieiros As PortelasVieiros BierzoVieiros Terra Navia EoVieiros Val do Ellas


Os datos destas seccións proveñen dos seguintes autores: "A Galicia Irredenta" (Edicións Xerais) de Álvaro Xosé López Mira; do "Valverdeiro, Lagarteiro e Mañego: o galego do Val do Ellas" un relatorio do profesor Xosé Enrique Costas da Universidade de Vigo; e de outros traballos e textos da autoría de Felipe Lubián, A Mesa en Defensa do Galego de Asturias e A Mesa en Defensa do Galego do Bierzo.

Colaboracións:
- "Valverdeiro, Lagarteiro e Mañego: o galego do Val do Ellas" (Xosé Enrique Costas)
- Aproximación ao galego exterior (Xavier Frías Conde)


Ir arriba | Portada | Axenda de actos | Especiais anteriores | Historia do 17 de maio | Letras na rede | Mil primaveras máis | O xornalismo galego