Traducción ó baixo saxón

¡Felicidades! É unha honra ter novas dende a marabillosa Galicia. Veño seguindo o desenvolvemento e a historia da vosa lingua e resúltame moi grato saber que estades facendo todo o posible para conservala. Aqueles/as que usamos e mantémo-las nosas propias linguas minoritarias apoiámosvos na vosa loita.
A miña lingua paterna, o Baixo Saxón (mellor "Saxón Moderno" antigamente "Baixo Alemán") tamén está vivindo unha loita similar. Na Alemaña acostumaba considerarse un grupo inferior de dialectos alemáns, e nos Países Baixos, unha variante do Neerlandés. Finalmente foi recoñecido como lingua de seu, unha lingua que sobreviviu varios de anos de dura opresión e discriminación. Podedes ver que é un caso moi similar ó galego ou ós casos do kashubiano en Polonia, o scots en Escocia ou o occitano en Francia. Todos e todas nós deberiamos loitar xuntos.
Esta idea é marabillosa. Celebrareina convosco no meu espírito. Estou tentando facer cousas similares polas linguas minorizadas dos Países Baixos.Low Saxon (Low German) - Northern Low Saxon dialect (Northern Germany) Lowlands Orthography
I k wul un wil noch juemmer dat de Galiitsische spraak wider-bestait, wiil dat us eksistenss as 'n folk allein fun eir eksistenss af-hangen dait. Ik wul dat Galiitsien wider-leevt, nich bloots us Galiitsien uut gras un graniit, de stolt de dat land fun us doden is, man ouk dat Galiitsien dat us spraak is. Ik heup dat ein daags miin dood 'n naroup up duet land wardt, dat ik tou duet land gras tou-geven mag; un up miin gravstein schal schreven staan: "Hiir ligt ein doerch deen siin warken Galiitsien dusend foerjaren wider-leven deed'."


Fehrs Guild Orthography
I k wull un will noch jümmer, dat de galizische Spraak wiederbesteiht, wieldat us Existenz as 'n Volk alleen vun ehr Existenz afhangen deit. Ik wull, dat Galizien wiederleevt, nich bloots us Galizien ut Gras un Granit, de Stolt de dat Land vun us Doden is, man ok dat Galizien, dat us Spraak is. Ik hööp, dat een Daags mien Doot 'n Naroop up düt Land ward, dat ik to düt Land Gras togeven mag; un up mien Graffsteen schall schreven stahn: "Hier liggt een, doerch den sien Warken Galizien dusend Vörjahren wiederleven dee."

Best wishes!

Reinhard "Ron" Hahn
Home Page
Seattle, USA
Volver a Mil Primaveras