Traduccións ó neerlandés

k heb altijd gewild, en wil nog steeds dat de Gallicische taal blijft verderleven, omdat het voortbestaan van onze taal de enige kans is dat we overleven als natie. Ik heb altijd gewild dat Gallicie leeft en ik hoop dat er naast het aardse moederland, de thuis die zowel de grond zelf is als onze begraven voorvaderen, die andere thuis zal zijn, die onze taal is. Indien ik op een dag na mijn dood geprezen zou worden, wanneer ik het gras van dit land, dat het onze is, zal voeden, laat het dan zijn door op mijn grafsteen te schrijven: "hier ligt hij wiens werk Gallicie duizend lentes langer heeft laten bestaan".

Gerrit

k heb altijd gewild en doe dat nog steeds, dat de Galiciaanse taal blijft bestaan en voortleeft omdat de duurzaamheid van onze taal de enige kans is dat we het als volk uithouden. Ik wil dat het Galiciaans voortleeft en ik hoop dat er naast het aardse moederland -dat thuisland dat tegelijk het land zelf en dat van onze begraven voorvaderen is- dat andere thuisland zal zijn, dat van onze taal. Mocht ik ooit na mijn dood, wanneer ik het gras van dit land van ons voedt, geprezen worden dan kan dat worden gedaan door op mijn grafsteen te schrijven:"hier ligt hij wiens werk Galicia duizend lentes langer heeft doen voortbestaan".

I congratulate you on the celebration of the day of the Galician Language!

Hans Meijer Assen
Netherlands
Volver a Mil Primaveras