Traducción ó húngaro

zt akartam és még mindig azt akarom, hogy a galíciai nyelv tartósan tovább éljen, mert nyelvünk fennmaradása az egyetlen esély arra, hogy mint nemzet megmaradjunk. Akarom, hogy Galícia nyelve tovább éljen és remélem, hogy szülôhazánk röge mellett, azaz mind magán a földön, mind pedig benne porladó ôseinken kívül, még meglesz ez a másik szülôhaza is, a mi nyelvünk. Ha halálom után, mikor testem már a hazánk földjébôl kisarjadó fûnek szolgál táplálékul, engem dícsérni kívánnának, akkor véssék a sírkövemre: "Itt nyugszik az, akinek a munkássága révén Galícia még ezer tavaszt megért."

George Balázs WagingerVolver a Mil Primaveras