Traduccións ó galés

oedd gen i awydd, ac mae gen i awydd eto fyth i weld yr iaith Galego yn parhau ac yn goroesi, canys gwytnwch ein hiaith yn unig all ganiatau hir oes i ni fel cenedl. Roedd gen i awydd i weld yr iaith Galego yn byw ac, yn ychwaneg i'r henwlad ddaearol - y famwlad sy'n dir a daear ac yn gyndeidiau dan gladd - rwy'n gobeithio y bydd yna famwlad arall, sef ein hiaith. Pe bai rhywun am ganu fy nghlodydd ryw ddirwnod ar o^l imi farw, pan fyddaf yn porthi glaswellt ein tiroedd ni, fe allai wneud hynny drwy ysgrifennu hyn ar fy ngharreg fedd 'Yma y gorwedd yr un a geisiodd, trwy ei lafur, bery i Galiza fyw am fil gwanwyn eto.'"

Kate Crockett

oeddwn i'n eisiau, a dal yn eisiau i'r iaith Galicieg i barhau ac i gadw'n fyw, oherwydd ond trwy fodolaeth ein hiaith yw yr unig posibilrwydd i ni i fodoli fel cenedl. Roeddwn i'n eisiau i Galicia i oroesi, nid yn unig y fam-wlad daearol - y wlad cartrefol hynny sydd y tir ei hun a gwlad ein cyndeidiau, ill dau - ond hefyd y Galicia sydd yn goroesi trwy ein hiaith. Os oeddwn i am dderbyn clod rhyw ddydd ar ol fy marwolaeth, pan y byddaf yn bwydo gwair ein gwlad, gallai cael ei wneud trwy ysgrifennu ar fy meddfaen, "yn y fan hon y gorweddai efe a wnaeth bosib trwy ei waith i Galicia i barhau mil o dymhorau Gwanwyn yn fwy."

I hope this translation is good enough! Good luck with your Galician Language Day celebrations!

Karl Love
Volver a Mil Primaveras