Traducción ó gaélico escocés

e mo mhiann gum mair a' chàanan Ghailisianach oir ma mhaireas a' chànan, mairidh ar dùthaich. 'S e mo mhiann gum bi Gailisia beò, agus chan e a-mhàin am fearann fhein, dachaigh ar sinnsearan ach, tha min dòchas, dachaigh ar cànain cuideachd. An dèidh mo bhàis, nuair a bhios mi biadhadh an fhearainn seo, chan iarrainn moladh ach gum biodh sgrìobhte air mo lic: "Sìnte an seo tha fear a rinn saothair a chuir mìle bliadhna ri saoghal Ghailisia."

Comunn na GàidhligVolver a Mil Primaveras