Traducción ó gaélico

heastaigh uaim agus teastaíonn uaim go mairfeadh agus go gcaomhnófaí an Ghailísis, mar chomh fada is a mhairfidh an teanga, mairfimídne mar dhaoine. Teastaíonn uaim go mairfeadh an Ghailísis agus gurb í ár dteanga ár nasc idir Weamh agus Talamh. Dá dteastódh ó dhuine eígin moladh éigin a thabhairt dom agus mé faoin bhfód agus mé, ag cur le feár ár dtíre, d'fhéadfaí scríobh ar an leac "Anseo atá sínte fear a chothaigh an Ghailís trína shaothar, d'fhonn is go mairfeadh sí mile Earrach eile".

Remitida por Brais Fernández Álvarez

heastaigh uainn roamh agus teastaionn fos uainn go maifreadh agus go mblathodh an Ghaillic. Theastaigh uainn go mairfeadh an Ghallaic - ni Gallaic na gcloch agus an fheir ghlais amhain, abhar mortais na nglun a chuaigh romhainn ach an tir ud arb i mo theanga i. Biodh mo bhas amnach anseo ina dhan molta ag an aisling seo. Fasadh an fear ar m'uaighse agus deireadh mo fheartlaoi "Anseo ata sinte duine a thug a shaol ag saothru le go ngealfadh mile earrach eile ar an Gallaic".

European Bureau Volver a Mil Primaveras