Traducción ó finés

len halunnut ja yha haluan galician kielen sailyvan ja elavan, silla vain kielemme sailymisen kautta voimme jaada kansakuntana eloon. Olen halunnut Galician jatkavan eloaan ja toivon, etta maaemon lisaksi - kotimaamme, joka on seka itse maa etta siihen haudatut esi-isamme - meilla on aina oleva toinenkin kotimaa, kielemme. Jos minua jonain paivana ylistettaisiin kuolemani jalkeen, kun ravitsen ruohoa kotimaamme mullassa, hautakiveeni voisi kirjoittaa tekstin: "Tassa lepaa han, joka teoksillaan auttoi Galiciaa elamaan tuhat kev{tta kauemmin."

Observe que na primeira liña Galicia escríbese con minúsculas, porque se refire á lingua, e despois con maiúsculas, porque se refire á terra nestes casos. En tódolos casos o nome de Galicia vai seguido da terminación do caso (galician, Galician, Galiciaa).

Olen halunnut ja yh{ haluan galician kielen s{ilyv{n ja el{v{n, sill{ vain kielemme s{ilymisen kautta voimme j{{d{ kansakuntana eloon. Olen halunnut Galician jatkavan eloaan ja toivon, ett{ maa{idin lis{ksi - kotimaamme, joka on sek{ itse maa ett{ siihen haudatut esi-is{mme - meill{ on aina oleva toinenkin kotimaa, kielemme. Jos minua jonain p{iv{n{ ylistett{isiin kuolemani j{lkeen, kun ravitsen ruohoa kotimaamme mullassa, hautakiveeni voisi kirjoittaa tekstin: "T{ss{ lep{{ h{n, joka teoksillaan auttoi Galiciaa el{m{{n tuhat kev{tt{ kauemmin."

A grafía { corresponde ó fonema /ae/, que se pronuncia máis ou menos como a vocal na palabra inglesa "bad" ou "cat". Síntoo moito, pero técnicamente non son capaz de remitirvos a un Web que teña este carácter. Estiven pensando na posibilidade de sustituí-las palabras que conteñen a grafía { con outras que non a teñan, pero non parece posible, porque son demasiadas, e non todas poden ser sustituídas. Represéntase ás veces noutros idiomas coa grafía ae, pero iso daría lugar, neste caso, a formas horribles, como "jaeaedae" (j{{d{). Paréceme mellor, polo tanto, sustituila simplemente pola grafía a (p.ex. "jaada" por "j{{d{"); creo que non hai outra solución. De tódolos xeitos, creo que cómpre cambia-la palabra "maa{idin" (que sería, entón, "maaaidin" con tres vocais a seguidas) no primeiro parágrafo pola seguinte: "maaemon".

Taina Hamalanen
Helsinki
Volver a Mil Primaveras