Traduccións ó esperanto

i deziris, kaj ankoraû deziras, ke la galicia lingvo daûru kaj pluvivu, ^car la daûrigo de nia lingvo estas la sola ^sanco ke ni ekzistadu kiel nacio. Mi deziris ke la galicia pluvivu, kiel ankaû la tera patrinlando, tiu hejmlando, kiu estas kaj la tero mem kaj niaj enterigitaj antaûuloj. Mi esperas ke ekzistados tiu alia hejmlando, kiu estas nia lingvo. Se iun tagon post mia morto oni laûdos min, dum mi nutros la herbon de tiu ^ci lando nia, tion oni povos fari per skribado sur mian tombo^stonon "Tie ^ci ku^sas tiu, kiu per sia laboro, igis Galicion daûri ankoraû mil printempojn plu".

Ian Fantom

i volis kaj volas ke la galega lingvo dau~ru kaj pluu, c^ar la lingva pluvivo estas nia sola ebleco pludau~ri kiel popolo. Mi volis ke Galegio pludau~ru kaj ke, apud la tera patrio la patrio el grundo kaj mortintoj estu alia patrio, tiu de nia lingvo. Se pri mi iam, post mia morto, oni volos lau~don verki, kaj se mi engrunde kus^os sub tero nia, oni povos diri al mia tombs^tono: tie c^i kus^as iu, kies verko igis Galegion dau~ri mil printempojn pli.

Acho que nao teras problemas com a grafia:
"^" é um circumflexo sobre a letra anterior;
"u~" é um "u" com uma braquia, como o "u" breve em latim.

Boa sorte!

Antonio Martins
Volver a Mil Primaveras