Traducción ó catalán

V aig voler i vull que la llengua gallega es mantingués i continués, perque el manteniment de la llengua és l'unica possibilitat de que nosaltres perdurem com a poble. Vaig voler que Galícia continués i, al costat de la pàtria terrenal, de la patria que fan la terra i els morts, hi hagi aquesta altra patria que es la nostra llengua. Si de mi, algun dia, després de mort, es vulgués fer un elogi, i jo estigués fent crèixer l'herba a la nostra terra, la meva làpida podria dir: "aqui jeu algu que amb la seva obra va fer que Galícia perdurés mil primaveres més"

José Manuel Dieguez Pérez
Facultat d'Informática de Barcelona
Laboratori de Calcul-Area de Gestió

o desitjaria i desitjo que la llengua gallega duri i continuï, perquè la duració de la llengua gallega és l'única possibilitat de que nosaltres durem com a poble. Jo desitjaria que Galícia continués i que, al costat de la pàtria terrenal, de la pàtria que són la terra i els morts , hi hagi aquesta altra pàtria que és la nostra llengua. Si de mi algun dia, després de mort, es volgués fer un elogi, i jo estigués fent malves a la nostra terra, la meva làpida podria dir: "aquí reposa algú que amb la seva obra va fer que Galícia durés mil primaveres més".

Roser Palacios
o volguí i vull que la llengua galega durés i continués, perque la duració de la parla és l'única possibilitat de que nosaltres duremcom poble. Jo volguí que Galiza continués i, al costat de la pàtria terrenal, de la pàtria que són la terra i els morts, hagi aquesta altre pàtria que és la nostra parla. Si de jo cap dia, després de mort, es volgués fer un elogi, i jo estigués donant herba a la nostra terra, podria dir a la meva làpida: 'hi jeu algú que amb la seva obra fiu que Galiza durés mil primaveres més".

Jose Andres Diz Alonso
Volver a Mil Primaveras