. Vieiros .Vieiros Ferrol  Why we are organizing this competition
Rules, prize and jury

HomeDossier Vieiros
Contest winning proposal

The "What to do with the Franco statue idea contest" jury, during a meeting in Ferrol on January 7 eve -St. Julian's day-, has decided to award the proposal "To create a Civil War at Galicia Museum (and to place it there)", as presented by Miguel A. Suárez Regueiro, from Compostela.

The jury, made up of Eduardo Fra Molinero (historian), Siro López (cartoonist) and Manuel Patinha (sculptor), considered:

1. The interest of the contest and the presented proposals.
2. The originality and humoristic quality of many of the presented ideas.
3. The importance of the practical proposals and their pedagogic value.

The jury unanimously decided to choose a proposal that has the value of taking its present simbolism away from the statue, giving it the role which, through the times, most of the population has happened to atribute to it. This means the proving of the figure of a dictator that caused one of the worst moments in our recent history.

Also, the jury thinks the history shoul be remembered and studied, in order to avoid sad happenings like that in the future.

Theese reasons made us to choose one of the proposals that preferred to keep the statue in Ferrol. The matter is: to place it in a museum on the Civil War in Galicia (which does not exist at the moment) and its consequences for the city, Galicia and the rest of the world. This institution should make the people to get further information on the dictatorship's period and to research on it.

Between several proposals it was awarded the Miguel Suárez Regueiro's idea, from Santiago (complete text only in Galician):

Crear un museo da guerra civil en Galicia e depositala alí

Todo o que acaba nun museo é que está morto e ben morto, é historia e se convirte nunha anécdota, e para quen sabe ler nunha chamada de atención.

Aquelo que di: Si non coñeces a túa historia estás condeado a repetila.

Trataríase dun museo que abranguería o tramo que vai dende os meses previos ó estoupido da guerra hasta o referendum pola constitución de 1978, onde probablemente queda pechada en principio esa etapa histórica.

Cubriríanse varios ocos no eido cultural galego, por canto creo que o coñecemento desa parte da nosa historia e bastante limitado, demasiado diría eu para o que á postre nos influíu, e influe. De outra banda sería un marco perfecto para facer chegar alí moitos dos símbolos franquistas que perviven por toda a xeografía galega, desactivándoos definitivamente sin entrar en conflicto co problema que supón librarse sistemáticamente de cousas que nos gusten ou non formaron parte da nosa historia e son testemuñas dunha realidade inevitable.