Ame - Asociación de Medios Escritos en Galego


Que é a Asociación de Medios Escritos en Galego?

A Asociación de Medios Escritos en Galego é unha organización xurdida para coordinar a acción empresarial dos medios escritos de información xeral que se expresan en lingua galega. A xestación da Asociación de Medios Escritos en Galego, como espazo empresarial e profisional, arrinca no ano 2004 e atópase actualmente en proceso de legalización.

Que obxectivos ten a AME?

Para cumprir estes obxectivos é imprescindíbel a connivencia de tres ámbitos:

Quen pode pertencer á AME?

Poderán adherirse á Asociación as empresas editoras, ou grupos de empresas, de aqueles medios de comunicación que cumpran os seguintes requisitos:

Quen promoveu a AME?

A AME é unha iniciativa de cinco medios de comunicación: A Nosa Terra, A Peneira, Galicia Hoxe, Tempos Novos e Vieiros.

A Nosa Terra A Peneira Dixital Galicia Hoxe
Tempos Novos Vieiros: Galicia Hoxe

Como asociarse

Para formar parte de ATE podes encher o seguinte formulario ou ben enviarnos un correo electrónico á esta dirección

Nome da empresa:
Medio que edita:
Persoa que fai o contacto:
Teléfono:
Correo de contacto: