A Nosa Terra


Ano IX 25 de Xulio de 1925 Núm. 215Día de Galicia


Están de mais as verbas no día de hoxe. ¿Qué imos dicir do noso sentimento que non sintan e comprendan cantos nos leen adoito?

Hoxe é día de facer exame de concencia. Que cada un vexa se rendiu todo que é capaz de ll'onfrendare a sua Terra; obriga moral que non debe esquecer ningún galego.

N-esta data renovemos o voto feito coa Nai Terra e endexamis nos pareza que xa fixemos d'abondo pol-o seu ben. Agora mais que nunca axuntémonos todos n-unha apreixada aperta ollando sempre ao lonxe por onde alumea a estreliña que "é unha fogueira que xa está preto".

Teñamos fê no porvir de Galicia, e digamos co poeta:

¡Irmans, en pé, sereos!

Saúde e Terra


Este número foi revisado pol-a censura do Goberno Civil

Volver