Eleccions municipais 99

O teu concello
Intencion de voto
Linha directa
- Ramón Arias (PP)
- Xosé C. L. Orozco (PSdeG-PSOE)
- Branca Rodríguez (BNG)
- Carlos E. Dafonte (EU-IU)

Noticias anteriores

Especial Eleccions

Candidaturas por Lugo

PP | PSdeG- PSOE | BNG

- Candidatura do PARTIDO POPULAR (PP)

Programa do PP para Lugo

1. - Ramón Arias Roca
2. - Francisco Cacharro Pardo
3. - Pilar Iglesias Osorio
4. - Seven Juán Gúnter Cando
5. - José Serafín Pena Souto
6. - Juan Francisco Méndez Ruíz
7. - Pilar Estévez Linares
8. - Luís Alberto Lamas Novo
9. - Ana González Revilla
10. - Antonio Guillermo Tort Pérez
11. - Angel Manuel Sánchez Vázquez
12. - Jaime Castiñeira Broz
13. - Paulino González Vila
14. - Andrés Fernández Piñeiro
15. - Juan Mendoza López
16. - Asunción Núñez Magdalena
17. - Angel Modia Mourenza
18. - José Regueira Vázquez
19. - José Rodríguez Picado
20. - Belén Ramos Novo
21. - Alberto J. Lugilde Gude
22. - Susana Álvarez Cabarcos
23. - Mónica Prado López
24. - Magín José López Lobeiras
25. - José Manuel Barreiro Fernández
Suplentes
1. - María Carmen López González
2. - Sara Rodríguez López
3. - José Antonio Díaz García


- Candidatura do PSdeG - PSOE

Programa do PSdeG-PSOE para Lugo

1.- JOSÉ LÓPEZ OROZCO
2.- FRANCISCO FERNÁNDEZ LIÑARES
3.- CARMEN BASADRE VÁZQUEZ
4.- JOSÉ RAMÓN GÓMEZ BESTEIRO
5.- EVA REAL SERÉN
6.- JOSÉ MANUEL DÍAZ GRANDÍO
7.- JOSÉ FERNANDO PIÑEIRO DÍAZ
8.- MIGUEL RODRÍGUEZ LOIS
9.- JAVIER CERQUEIRO GONZÁLEZ
10.- MARÍA DOLORES VIEIRO NÚÑEZ
11.- JUAN NOGUER ASENSIO
12.- JESÚS MANUEL CORUJO DÍAZ
13.- GUADALUPE LÓPEZ RODRÍGUEZ
14.- JESÚS RAMÓN COPA NOVO
15.- MARÍA DEL ROCÍO PIÑEIRO SANTOS
16.- ANA MARÍA VEIGA CABANA
17.- JESÚS RIVAS VARELA
18.- MARÍA DEL CARMEN MÉNDEZ MAZOY
19.- ANTONIO CALVO CABALLERO
20.- MARÍA VALCÁRCEL TABERNERO
21.- GERVASIO FENIZ MARQUÉS
22.- MARÍA ISABEL SALAZAR BELLO
23.- MARGARITA PÉREZ HERRAIZ
24.- RICARDO JACINTO VARELA SÁNCHEZ
25.- JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ CALVO
Suplentes
JULIO PRADO DAPENA
MANUEL VIDAL CAL
MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ AMOROSO


- Candidatura do BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)

Programa do BNG para Lugo

1. Branca Rodríguez Pazos
2. Fernando X. Blanco Álvarez
3. Marcos M. Cela Fernández
4. Xosé Anxo Laxe Suárez
5. Xosé Anxo Cuba Rodríguez
6. X. Inácio Rodríguez Eguibar
7. Xosé Carreira Pérez
8. Andrea Galego Valdeigrexas
9. António Garcia Garcia
10. Lois Manuel Toirán Vázquez
11. Margarida Pérez Fra
12. Xosé Manuel Gaioso Vila
13. Eva González Abelleira
14. Valentin Árias Pontón
15. Camilo Gómez Torres
16. Daniel López Bispo
17. Mariña Rodríguez Ferrer
18. Emília Naveiras Fernández
19. Anxo Castro Veiga
20. Helena Mosquera Pérez
21. Manuel Anxo González Pumariño
22. Xesus Ferreiro Núñez
23. Manuel Lourido Aguiar
24. Asunción Sánchez Rodríguez
25. Paz Abraira Sobrado


O teu Concello | Intención de voto | Noticias anteriores | Ferrol99 | Especial Eleccións99 | Vieiros