Antonio Soto


Antonio Soto nace en Ferrol hai cen anos. A comezos de século chega a América instalándose na Patagonia. Naquela época, na Patagonia a gandeiría era unha das principais fontes de riqueza. Alí, os capataces británicos empregan en condicións infrahumanas ós indios da illa Chiloé.

A man de obra era tan barata que a Patagonia compite con éxito fronte ás potencias tradicionais: Australia e Nova Zelanda.

Soto inicia a súa actividade coma sindicalista promovendo unha folga no Gran Hotel de Puerto Gallegos. Máis tarde, organiza ós chilotes e convoca unha folga xeral para mellora-las condicións de vida dos traballadores das estancias.

Soto, á fronte do Consello Vermello, con 500 xinetes baixo o seu mando, consigue tomar varias estancias, pero o exército arxentino contrataca. Soto e os seus homes son rodeados en La Anita, unha granxa de alta montaña. O exército vence ós sublevados, fusila a máis de 120 chilotes e indulta a aqueles que lle parecen máis aptos para o traballo.

Antonio Soto logra fuxir a Chile onde permanece ata a súa morte.
Para máis información sobre Antonio Soto e a emigración galega na Arxentina, recomendámo-la lectura dos seguintes libros de Xavier Alcalá: Viaxes no país do ELAL e Arxentina. 

Volver